Skolens oppgaver

Skolemiljøkonsept

"Et klima, der alle trives og et miljø fri fra mobbing må garanteres alle elever og ansatte, for å sikre skolens utvikling og faglig utvikling på best mulig nivå." Dette er vårt mål, og vi har utviklet et konsept mot mobbing, rasisme og hver form av fysisk og psykisk vold som man kan lese her.

Forebyggende arbeid/tiltaksplan

Konflikter kan komme til uttrykk som krenkelser, mobbing, rasisme, fysisk og verbal vold. Lærere, ansatte, elever og foreldre på Den norsk-tyske bikulturelle skole forplikter seg til å undersøke hvert enkelt tegn på de ovennevnte konfliktområdene. Vi jobber både med forebyggende tiltak og etter at krenkelser har blitt rapportert. Her finner du en oversikt over skolens forebyggende tiltak.

Når noe har skjedd

Her finner du informasjon om hvor du kan melde fra, dersom en elev opplever at skolehverdagen ikke er trygg.

 

 

 
Birgit Korneliussen.jpg

Sosiallærer

Birgit Korneliussen

Tel: 99 34 74 45
Send e-post