Vårt oppdrag

Den tysk-norske skolen i Oslo (DSO) med barnehage og aktivitetsskole er en del av et nettverk av mer enn 140 tyske skoler i utlandet. Fra Kuala Lumpur til Kiev, fra Toronto til Tokyo legges det i tyske utenlandsskoler vekt på flerspråklighet og individuell oppfølging av elevene i møte med mange forskjellige kulturer. På DSO forbinder tysk og norsk språk og kultur elevene, familiene deres og våre ansatte og vi samarbeider tett. Ved hjelp av finansiering fra Norge og Tyskland tilegner våre elever seg i vår tospråklige opplæring både norsk og tyske vitnemål som kvalifiserer for videre studier i hele verden. Skolen er også en viktig del av den norske regjeringens Tyskland-strategi. Med sin bikulturelle profil og sitt pedagogiske og faglige tilbud av høy kvalitet er Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo blant de beste skolene i Norge.

Åpenhet overfor både norsk og tysk kultur danner grunnlaget for at elevene i en atmosfære av tillitsfullt samvær skal lære å forstå seg selv og hverandre, med alt det innebærer av likheter og ulikheter. De skal lære seg til å forstå innhold og dermed oppnå kompetanse for livslang læring. 
Det å holde fast ved lange tradisjoner og viktige verdier hører til vår skoles selvforståelse, men i like høy grad ønsker vi å være åpne overfor de utfordringer som samfunnsutviklingen fører med seg, også når det gjelder skolen.

Her kan du lese mer om skoleutviklingsarbeidet ved skolen 2018/19.


Verdigrunnlag

Leitbild.gif