Om barnehagen

Den tysk-norske barnehagen i Oslo formidler tysk kultur og fremmer språk- og kommunikasjonsferdighetene hos barna. Alle barn er unike, men språket knytter dem sammen. Og sammen erobrer vi verden; Én for alle, alle for én!  Barnehagen er en del av Den tysk-norske skolen i Oslo, og det eneste tyskspråklige barnehagetilbud i Norge.

Fakta om barnehagen no.png

Målsetting

I barnehageåret 2018/2019 har vi fokus på likeverdig bruk av det norske og det tyske språket i hverdagen. Samtidig ønsker vi å stimulere utviklingen av begge språk. Dette vil vi oppnå gjennom samlingsstunder, kreative tilbud (fargelegging, tegning, forming), språk gjennom bevelgese, lek, gruppesamtaler, historier/eventyr, nye ord og å legge tilrette for det rike kulturtilbudet i Oslo (bilbiotek, museer, utstillinger og teater).


Våre grupper

Spurvegruppen

15 mnd-3 år

Spurvegruppen er stedet for våre yngste barn fra 15 måneder til 3 år. Atmosfæren er familiær og hverdagen er tilpasset de små barnas behov. Les mer.

Gul og Blå gruppe

3-4,5 år

Den Blå og den Gule gruppen er to avdelinger for våre barn mellom 3 og 4,5 år. De holder til vegg i vegg og barna har mye glede av hverandre i lek og aktiviteter, både ute og inne. Les mer.
 

Grønn gruppe

4-6 år

Barna i den Grønne gruppen holder til i Kollhytta ved Sognsvann, der lek og aktiviteter ute i naturen kjennetegner hverdagen. Barna i skogsgruppa er mellom 4 og 6 år. Les mer.

Barna i Regnbuegruppen er alle førskolebarn og aktivitetene preges av at barna forberedes på en god overgang til skolen, samtidig som frilek og individuell forskertrang står sterkt i fokus. Les mer.