Hvordan melde ifra?

God og åpen kommunikasjon blant foreldre, barn, lærere, ansatte og skoleledelsen er grunnlaget for et bra skolemiljø.
Vennligst tar kontakt med oss, hvis du observerer eller hører noe som angår skolemiljøet. Snakk med oss eller send oss en e-post.

Kontaktpersonen er alltid kontaktlæreren:

Fornavn.Etternavn@deutsche-schule.no

Alle kan også ta kontakt med leder for Barneskole, Ungdomstrinn og Videregående.

Dere kan også kontakte skoleledelsen, faglærer, sosiallæreren eller en AKS-medarbeider direkte. Skoleledelsen informeres om meldinger.

I enkelttilfeller jobber skolen sammen med instanser som Fylkesmannen, Helsesøsteren, Barnevern og mobbeombudet til Oslo Kommune.

 
Birgit Korneliussen.jpg

Sosiallærer

Birgit Korneliussen

Tel: 99 34 74 45
Send e-post