Karriere på DSO - ledige stillinger og praktika

Ledige stillinger

Vi søker...

Vennligst merk søknaden din med avdelingen den er rettet til (skole, aktivitetsskole eller barnehage):

Pedagogisk medarbeider i Aktivitetsskolen (AKS)

Vi søker to nye kolleger i Aktivitetsskolen (AKS) fra 15.9.2019:

-     Pedagogisk medarbeider, herav 16% skoleassistent - 80%-stilling

-     Pedagogisk medarbeider i 5.-7. klasse - 60%-stilling

Arbeidsoppgaver:

-       Støtte og fremme et godt sosialt samvær på AKS og skolen
-       80%-stillingen skal i tillegg:

o   Assistere i klassen
o   Samarbeide sammen med kontaktlæreren

-       Bistå under leksehjelp hver dag
-       Planlegging og gjennomføring av pedagogiske, kreative og fysiske tilbud og prosjekter
-       Utarbeide ferieplaner, planlegge og gjennomføre turer
-       Jobbe selvstendig og ansvarlig med elevene og kollegaene

Vi tilbyr:

-          En varierende og spennende stilling i et multikulturelt miljø
-          Lærerikt teamarbeid
-          Fleksibilitet og åpenhet for nye ideer
-          God pensjonsordning, betaling etter tariff

 Vi forventer:

-          Nysgjerrighet for et nytt arbeidsfelt
-          Pedagogiske kunnskaper
-          Evnen til å jobbe i team, gode kommunikasjonsevner og konstruktivt samarbeid
-          Engasjement og innsats for våre elever og dine kolleger
- Tyskkunnskaper er en fordel, men ingen betingelse

To stillinger:

-     Pedagogisk medarbeider, herav 16% skoleassistent - 80%-stilling
-     Pedagogisk medarbeider i 5.-7. klasse - 60%-stilling
- Faste stillinger
- Søknadsfrist: 15. august 2019
- Oppstart: 15. september

Vi oppfordrere søkere som snakker norsk til å søke!

Søknad sendes Birgit Korneliussen innen 15. august 2019.


Praktika i skolen, AKS og barnehagen

Praktikum på skolen (barne- og ungdomstrinnet)

Den tysk-norske skolen i Oslo (DSO) kan som regel bare ta en praktikant per fag. Søknadsfristene for praktikum er i november for høsten det påfølgende året og i april for januar neste år. Skoleåret begynner i midten av august og slutter i midten av juni i det påfølgende år. Vær oppmerksom på at søknader som ikke oppfyller minimumsopplæringsperioden, ikke kan vurderes.

Les mer her om et praktikum på DSO og søknadsprosessen

 
Annette Skoglunn.jpg

Leder barnetrinnet

Annette Skoglunn
Tel: 90 26 94 45

Send e-post

Dörte.jpg

Koordinator praktikanter

Dörte Obst
Tel: 96 94 85 08

Send e-post


Praktikum på Aktivitetsskolen (AKS)

Studenter med sosialpedagogisk bakgrunn har mulighet til å absolvere et praktikum i forbindelse med sosialarbeidet og Aktivitetsskolen på DSO.

Praktikummet må vare minst 6 uker.
Vi samarbeider også FSJ Kassel og tilbyr ungdom muligheten til å fullføre sitt frivillige sosiale år hos oss.

Merk søknaden din med "Aktivitetsskolen".

Søknaden sendes til leder i aktivitetsskolen, Birgit Korneliussen

 
Birgit Korneliussen.jpg

Leder Aktivitetsskolen

Birgit Korneliussen
Tel: 99 34 74 45

Send e-post


Praktikum i barnehagen

Vi tar gjerne imot praktikanter og førskolelærere i Den tysk-norske barnehagen i Oslo. 

Vi stiller noen krav til våre praktikanter:

  • Varighet minst 12 uker

  • Finansiering ved for eksempel Erasmus+.

  • Likebehandling: Alle praktikanter jobber 37,5 timer per uke; 33 timer pedagogisk med barna og 4 timer forberelsestid. 0,25 timer spares opp til et avdelingsmøte annenhver måned mandag fra kl. 17-19.

  • Praktikantene har fri når barnehagen er stengt; 2 dager i høstferien, mellom jul og nyttår og 3 eller 4 uker i juli.

Hvis du er interessert i å absolvere et praktikum hos oss, ser vi frem til å motta en CV og kopi av kontrakter fra studiestedet og Erasmus+ fra deg.

Søknaden sendes til leder i barnehagen, Christiane Pedersen.

 

 
Christiane+2019.jpg

Barnehageleder

Christiane Pedersen
Tel 22 93 12 23

Send e-post