Pytt-pytt-pyton...

Som en del av biologiundervisningen besøkte 6a Reptilhuset i Oslo sentrum. Der kunne de anvende en del av det de har lært om ulike typer reptiler på observasjon og studier av de levende dyrene i det spennende huset.

I tillegg til korte presentasjoner ved de forskjellige terrariene, vil de helt sikkert huske da de fikk holde og klappe en levende pytonslange - noe som var et stort høydepunkt på turen.

Kari Kvam