Skolens ansvar

Skolens ansvar for å skape et godt skolemiljø

Skoleledelsen har ansvaret for at alle som jobber på skolen vår kjenner til plikten sin til å gripe inn og vet hvordan man går frem for å følge aktivitetsplikten (Opplæringsloven §9A). Skolen er forpliktet til å igangsette tiltak for å støtte alle elever som opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø.

Her er en oversikt over hvem som jobber med emnet skolemiljø på Den tysk-norske skolen i Oslo:

· Skoleledelsen og ledelsesgruppen til skolen har det overordnete ansvaret for at planen for et godt og trygt skolemiljø på Den tysk-norske skolen i Oslo gjennomføres

· Alle lærere har ansvaret for et godt skolemiljø for alle elever

· AKS jobber regelmessig med strategier for å løse konflikter med barna i alle klasser. Medarbeiderne arbeider inkluderende og støtter utviklingen av sosiale kompetanser. AKS jobber direkte med emnet konflikter/mobbing og skolemiljø

· Elevrådets representanter, representant(er) fra FAU deltar i SMU (Skolemiljøutvalg), i tillegg til rektor, sosiallærer, en representant fra AKS, Styret og verneombudet til skolen. SMU skal gi skolen råd i arbeidet med skolemiljøet og jobbe for deltakelse av elever, foreldre, skolen og ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Her finner du informasjon om arbeidet til skolemiljøutvalget.

· Elevrådet bidrar til et positivt skolemiljø blant elevene på DSO og bidrar til tilhørighet og inklusjonen av alle elever på skolen. Her finner du elevrådets konsept til godt skolemiljø.

· Foreldreutvalget (FAU) diskuterer saker som angår hele skolen og har jevnlig kontakt med skolens ledelse. Her finner du foreldreutvalgets konsept til godt skolemiljø.

· Styret til skolen er ansvarlig for at DSO følger Opplæringsloven. Skoleledelsen orienterer styret om skolemiljøarbeidet og involveres ved behov

 Skolemiljøkonseptet til Den tysk-norske skolen i Oslo

Den tysk-norske skolen i Oslo har utviklet et konsept mot mobbing, rasisme og alle former av fysisk og psykisk vold, som man kan lese her. Konseptet gjelder for alle medlemmer i skolesamfunnet.

Utdanningsdirektoratet har laget en god og oversiktlig nettside om skolemiljø som egner seg for:
• Elever, foreldre og ansatte: nullmobbing.no
Ansatte på skolen:
Mobbeombud Oslo kommune
Barneombudet

Selv om det er skolen ved rektor og skolens ledelse som har ansvar for at elevene har et trygt og godt skolemiljø, er dette en jobb som skolen ikke kan gjøre alene.

Skolen er avhengige av gode samarbeidspartnere for å oppnå målet om null mobbing ved DSO.

 
Birgit Korneliussen.jpg

Sosiallærer

Birgit Korneliussen

Tel: 99 34 74 45
Send e-post